Posted on Leave a comment

Aile İçi İletişim Panelinde Empati Ve Saygının Önemi Vurgulandı

Aile İçi İletişim Panelinde Empati Ve Saygının Önemi Vurgulandı
Aile İçi İletişim Panelinde Empati Ve Saygının Önemi Vurgulandı
Aile İçi İletişim Panelinde Empati Ve Saygının Önemi Vurgulandı

Aile İçi İletişim Panelinde Empati Ve Saygının Önemi Vurgulandı

TİKAV ve MIP tarafından 2015 yılı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen Aile İçi İletişim panelinde aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişimin temelini oluşturan aile içi empati, aktif dinleme, iletişimi engelleyen faktörler, saygının önemi, aile ilişkilerinde saydamlık ve güven ortamı gibi konular masaya yatırıldı.

Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) ve Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) birlikte hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ile Mersin’deki toplumsal sorunların çözümüne destek olmayı sürdürüyor. TİKAV koordinatörlüğünde ve MIP finansörlüğünde 2015 yılı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nda 10 Aralık’ta Aile İçi İletişim paneli düzenlendi.

Aile ilişkilerinde saydamlık

Program, Yazar İpek Ongun’un söyleşisiyle başladı ve Akfen Holding Finans Koordinatörü Gülbin Uzuner Bekit’in moderatörlüğünü yaptığı panel programı ile devam etti. Panele konuşmacı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürü Çiğdem Göllü, Avukat Neriman Özdemir, Özel Şirket Yöneticisi Ufuk Özen ve Öğrenci Mehmet Daş katıldı. Halka açık olarak yapılan panelde, aile üyeleri arasında sağlıklı bir iletişim sürecinin temelini oluşturan aile içi empati, aktif dinleme, iletişimi engelleyen faktörler, saygının önemi, aile ilişkilerinde saydamlık ve güven ortamı, eşler arasında anlayış ve davranış bütünlüğü, ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişimin geliştirilmesi ile ergenlik süreci gibi konular tartışıldı.

Panelistler konuşmalarında aile içerisinde bireyler arasındaki ilişkilerde dinleme ve anlamanın önemine vurgu yaparak: “Ebeveynlerin dinlemeyi bilmiyorlarsa rol model olamayacakları, ailede uyulan kurallara sosyal hayatta da uyulması gerektiği, iletişimde temel noktalardan birisinin özür dilemek olduğu, ailede çocuğun sorunlarının tamamının anne baba tarafından çözülmemesi gerektiği çocukların sorumluluk alarak bu sorunları çözmek için çaba sarf etmeleri gerektiği, özellikle boşanma sürecinde çocukların iletişim kopukluklarından uzak tutulması gerektiği” gibi görüşleri paylaştılar.

İpek Ongun, “Aile içinde konuşmalarımıza da çok dikkat etmeyiz”

Etkinliğe katılan ve Aile İçi İletişim paneli öncesine bir konuşma yapan Yazar İpek Ongun ailenin yapısını oluşturan anne-baba ve çocuklar arasında etkili bir iletişim kurulmasının önemine vurgu yaptı. Ongun, şöyle konuştu: “Biz genellikle aile dışındaki insanlarla dikkatli konuşuyoruz ama aile içinde konuşmalarımıza da çok dikkat etmeyiz. Fakat dışardaki insanlara karşı nasıl nazik ve anlayışlıysak aile içerisinde de bu şekilde davranmalıyız. Çocuklarımızı sorgulayan bir felsefe ile yetiştirmeliyiz, insanlar sorgulamadıkları için çok az kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılıyorlar. Bu yüzden TİKAV gibi sivil toplum kuruluşlarına daha çok ihtiyaç duymaktayız.”

Yılmaz, “Hedefimiz aile kurumunun yapısını korumak”

TİKAV ve MIP iş birliğinde yapılan panelin ardından açıklamalarda bulunan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Sultan Yılmaz: “Aile içi iletişimde konuşmak ve birbirini anlamak çok önemlidir. Toplumun temel taşlarından biri olan ailede iletişimi sağlayıp geliştiremezsek bu birçok farklı alanda toplumsal ilişkilerin sağlıklı olarak kurulmasını da engelleyecektir. Bu amaçla TİKAV olarak yeni projeler geliştirmeyi önemsiyoruz proje ortağımız Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliğine teşekkür ediyorum. 2016 yılında da birlikteliğimiz devam edecektir ve Mersin’de bulunan iki okulun Onarımı Bizden Okuması Sizden Projesi kapsamında yenilenmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkın yoğun ilgi gösterdiği panelin ardından tüm katılımcılara Yazar İpek Ongun’un imzalı ‘Lütfen Beni Anla’ isimli kitabı hediye edildi.

Kaynak: http://www.haberdamga.com/aile-ici-iletisim-panelinde-empati-ve-sayginin-onemi-vurgulandi-h1962.html